Zelfvertrouwen is: geloven dat je een kracht bezit, sterker dan je angst en twijfel.